Search form

San Lucas 7:44

44Dá ni̱ na̱ndió ko̱o na ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ ñáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Simón:

―¿Á ni̱ xino̱n táto̱ꞌon ni̱ kee ñáꞌa̱ yóꞌo xíꞌín yuꞌu̱? Tá ni̱ ku̱ꞌu yuꞌu̱ veꞌón, ko̱ ní xi̱ꞌo taꞌon yoꞌó ta̱kui̱í ndoo sa̱ꞌí. Tído ñáꞌa̱ yóꞌo ni̱ da̱kúchián sa̱ꞌí xíꞌín ndirá noo̱a̱n. Ta xíꞌín idí dini̱a̱n ni̱ da̱náyaaán ña̱.