Search form

San Lucas 7:50

50Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó:

―Sa̱ꞌá ña̱ kándéé ino̱n yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱kón no̱ó kua̱chón. Kuaꞌán nóꞌo̱n viti xíꞌa̱n ió va̱ꞌa ino̱n.

Dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n nóꞌa̱n.