Search form

San Lucas 7:6

6Dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá. Tído tá ni̱ kasa̱ndaá yati na noo̱ íin veꞌe ta̱ dándáki soldado ñoó, dá ni̱ ta̱ndaꞌá rá dao ta̱a néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín rá kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ve̱i Jesús. Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ta̱ dándáki soldado ñoó:

―O̱ sa̱ dándi̱ꞌi ka̱ ini ní mií ní saꞌa̱ yúꞌu̱, tatá, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kúú yuꞌu̱ ña̱ ku̱ꞌu ní veꞌi.