Search form

San Lucas 8:10

10Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ náꞌá mií ná saꞌa̱ ndi kée na dándáki na. Tído dákíꞌin táꞌan yuꞌu̱ dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱ noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, dá kía̱n, va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ndéꞌé ná, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini na̱ ndi kóni̱ kaaa̱n, ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ná kueídóꞌo na, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱.