Search form

San Lucas 8:16

Miía̱n kánian naꞌa̱ yo̱ mií yó ña̱ kúú yó kuendá Jesús, ta kueídóꞌo va̱ꞌa yó ña̱ dánaꞌa̱ na̱ noo̱ yo̱

16’Ko̱ íin taꞌon chíñóꞌo̱ iin íti̱, ta chíkani ndei na iin ki̱di noo̱án, ta ni ko̱ chíkani de̱ꞌé na̱án ti̱xi xi̱to. Diꞌa noo̱ di̱kó chínóo naa̱n, dá ná katoo̱a̱n noo̱ ndidaá na̱ ko̱kuꞌu ini veꞌe.