Search form

San Lucas 8:39

39―Nandió ko̱o kuaꞌa̱n nóꞌo̱n veꞌón, ta nakanón xíꞌín na̱ ñooo̱n saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Ndios xíꞌón.

Dá ni̱ kiꞌin ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. Ta ni̱ ka̱sáꞌá rá nákani ra xíꞌín ndidaá na̱ ñoo ra̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Jesús xíꞌín rá.