Search form

San Lucas 8:45

45Dá ni̱ kaa Jesús:

―¿Ndá yoo ni̱ ka̱ko̱ꞌon ndáꞌa̱ dáꞌa̱ma̱í?

Tído ni iin tóꞌón ña̱yuu ñoó ko̱ ní kaꞌa̱n. Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Maestro, ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo kúú na̱ dándútí ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa ndáto̱ꞌón ní ndá yoo ni̱ ka̱ko̱ꞌon ñaá?