Search form

San Lucas 8:50

50Tá ni̱ seídóꞌo Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Jairo:

―O̱ sa̱ yu̱ꞌóo̱n. Sa̱va̱ꞌa yuꞌu̱ kandeé inóo̱n, ta kúú nduva̱ꞌa xi.