Search form

San Lucas 9:51

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náni Jesús Jacobo xíꞌín Juan

51Tá sa̱ kuaꞌa̱n xi̱nko̱o kuu̱ noꞌo̱ Jesús induú, dá ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ koꞌo̱n ndaa̱ na̱ nda̱ ñoo Jerusalén.