Search form

San Lucas 9:56

56chi̱ ko̱ ní kásaa̱ taꞌon na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo ña̱ kía̱n dánaá na̱ ña̱yuu, diꞌa ni̱ ka̱sáa̱ na̱ dáka̱ki ñaá ná.

Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ ñoo.