Search form

San Lucas 9:59

59Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín iin ka̱ ta̱a ñoó:

―Nakíi̱, kanoo xíꞌín yuꞌu̱.

Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó:

―Tatá, konó ní dinñóꞌó ka̱ ná koꞌi̱n dándu̱xi tatái̱, dá kasaa̱i̱, koꞌo̱.