Search form

San Lucas 9:9

9Dá ni̱ kaa Herodes:

―Mií yuꞌu̱ ni̱ saꞌanda choon, dá ni̱ saꞌanda ra̱ diko̱ Juan. Tído, ¿ndá yoo ví kúú ta̱a, táꞌa̱n ra̱ seídóꞌi kée ña̱ꞌa ndato ñoó, tá dáá?

Sa̱ꞌá ño̱ó ndíꞌi ini ra̱ koni ra̱ Jesús.