Search form

San Marcos 1:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌán ña̱ uꞌu̱ mií no̱ó dátu̱úán Jesús

12Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ndáka Espíritu Ndios Jesús kuaꞌa̱n na̱ noo̱ kúú yukú ichí.