Search form

San Marcos 1:14

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios

14Tá ni̱ tiin ra Juan ni̱ sadi ra̱ veꞌe ka̱a, dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Galilea kasto̱ꞌon na saꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi kee ña̱yuu, dá ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios,