Search form

San Marcos 1:16

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ kana Jesús komi̱ ta̱a tíin ti̱yaká ña̱ kanoo ra xíꞌín ná

16Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea, ñoó ni̱ xini na̱ iin ta̱a naní Simón xíꞌín ñani ra̱ Andrés. Ta ñóꞌo ra chíkaa̱ ra̱ ñóno̱ rá ini ta̱kui̱í, chi̱ kúú rá ta̱a tíin ti̱yaká.