Search form

San Marcos 1:19

19Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ cháá ka̱ chí noo̱ ñoó, kúú ni̱ xini na̱ nákaa̱ iin ta̱a naní Jacobo xíꞌín ñani ra̱ Juan, ta kúú rá de̱ꞌe ta̱ naní Zebedeo. Ta ñóꞌo ra ini barco nákoto ra̱ ñóno̱ rá.