Search form

San Marcos 1:22

22Kúú ni̱ naá vá iní ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌa̱ Jesús, chi̱ ko̱ kée na táto̱ꞌon kée ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, dá chi̱ dánaꞌa̱ na̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin na̱ néꞌe choon.