Search form

San Marcos 1:27

27Ta kúú ni̱ naá vá iní ndidaá kúú ña̱yuu ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná ndátóꞌón táꞌan ná:

―¿Ndi kuaꞌa̱n vía̱n yóꞌo? Na̱ ndeé ka̱ vía̱n káꞌano ta̱ndeé iní sa̱á dánaꞌa̱ ta̱a káa, chi̱ xíꞌín choon kómí rá saꞌándá ra̱ choon noo̱ espíritu kini, ta kúú seídóꞌo ñaa̱n ―kaá na̱.