Search form

San Marcos 1:31

31Dá ni̱ na̱tuu yati na noo̱ kánduꞌa̱n. Kúú ni̱ tiin na ndáꞌa̱n. Kúú ni̱ nda̱neꞌe ñaá ná. Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ ya̱ꞌa kueꞌe̱ dáa̱ ñoó. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá váán kénduua̱n ña̱ kasáꞌan na.