Search form

San Marcos 1:34

34Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndóꞌo iin rá iin kueꞌe̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa na, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo espíritu kini ni̱ taó ná. Ta ko̱ sónó vá ná ña̱ kaꞌa̱n espíritu kini ñoó, chi̱ náꞌá vá ñá ndá yoo kúú ná.