Search form

San Marcos 1:35

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón Jesús xíꞌín tatá Ndios iin xíán no̱ó ko̱ íin ndéi

35Ta naꞌa nda̱ꞌo ni̱ nda̱ko̱o Jesús, chi̱ íin naá i̱í vá. Dá ni̱ keta na ñoo ñoó kuaꞌa̱n na̱ iin xíán no̱ó ko̱ íin ndéi. Ta ñoó ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín tatá Ndios.