Search form

San Marcos 1:38

38Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ná koꞌo̱ dao ka̱ xíán noo̱ yati yóꞌo, dá ná dánaꞌa̱ taꞌani yuꞌu̱ no̱ó ña̱yuu ndéi ñoó, chi̱ sa̱ꞌá choon yóꞌo ve̱i yuꞌu̱ ―kaá na̱.