Search form

San Marcos 1:4

4Ta miía̱n ndaa̱ dión ni̱ kuu, chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá iin ta̱a naní Juan dákodo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu ini ta̱kui̱í iin xíán noo̱ kúú yukú i̱chí. Ta kásto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu ña̱ ná nandikó iní na̱ saꞌa̱ kua̱chi kée na, dá ná ki̱ꞌo káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na, dá ná kuu kodo̱ ndúta̱ ná.