Search form

San Marcos 1:41

41Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuꞌu̱ ini Jesús saꞌa̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná sata̱ rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Jaa̱n, kóni̱i̱. Ná nduvií ñíi̱o̱n.