Search form

San Marcos 1:45

45Tído ko̱ ní kée taꞌon ta̱a ñoó táto̱ꞌon ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱ rá. Diꞌa ni̱ ka̱sáꞌá nákani va ra ña̱ ni̱ kee Jesús xíꞌín rá kuaꞌa̱n ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ku̱ú ka̱ ku̱ꞌu túu Jesús ni iin ka̱ ñoo. Nda̱dá yuꞌú ñoo no̱ó ko̱ó ka̱ ña̱yuu ndéi va sa̱ káa̱ na̱. Ta va̱ꞌará ndeí kúú míí vá ndéi ña̱yuu, tído ve̱i na noo̱ nákaa̱ Jesús.