Search form

San Marcos 10:39

39Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ió vá nduꞌu̱ ña̱ ndoꞌo ndu dión.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa koꞌo ndoꞌó kirá ova̱ koꞌo yuꞌu̱, ta kodo̱ ndúta̱ taꞌani ndó xíꞌín ña̱ ndoꞌo naní nío̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndoꞌo yuꞌu̱.