Search form

San Marcos 11:10

10¡Na̱ káꞌano kúú na̱ yóꞌo, chi̱ ve̱i na dándáki na ñoo yo̱ táto̱ꞌon ni̱ da̱ndáki ñaá rey David tá sa̱ naꞌá! ¡Ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó nda̱ noo̱ ió na̱ noo̱ dikó! ―ka̱á ña̱yuu ñoó.