Search form

San Marcos 11:11

11Dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ñoo Jerusalén. Dá ni̱ saꞌa̱n na̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná ndidaá ña̱ꞌa ió ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ ñoo naní Betania xíꞌín ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, chi̱ sa̱ ni̱ ini va.