Search form

San Marcos 11:13

13Ta kúú ni̱ xini xíká vá ná íin iin ta̱ño̱ꞌó, ta ndato kuíi̱ íin ndáꞌa̱ ra̱. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ noo̱ íin rá, ná kande̱ꞌá á íin ti̱ño̱ꞌó keí ná. Tído tá ni̱ saa̱ na̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná, kúú ko̱ ta̱ꞌón ti̱ño̱ꞌó íin noo̱ ra̱. Sa̱va̱ꞌa ndáꞌa̱ óon va rá íin, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá yoo̱ kuiin rí.