Search form

San Marcos 11:14

14Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ño̱ꞌó ñoó:

―¡Ni iin kuu̱ ka̱ ná o̱ ke̱í ni iin tóꞌón ña̱yuu kui̱ꞌi yo̱ꞌó!

Ta kúú ni̱ seídóꞌo va ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ dión ni̱ kaa na̱.