Search form

San Marcos 11:17

17Ta kúú ñoó ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, ta kaá na̱:

―¿Á ko̱ ndúsaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios: “Veꞌe yuꞌu̱ kúú iin veꞌe noo̱ kánian nataka ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, dá kaꞌa̱n na̱ xíꞌín yuꞌu̱”, kaáa̱n? Tído ndoꞌó kúú na̱ ndéi kéean táto̱ꞌon iin káo̱ ta̱ kui̱ꞌíná ―kaá na̱.