Search form

San Marcos 11:18

18Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ña̱ ni̱ kee na dión, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndúkú rá ndi kee ra, dá kaꞌání ñaá rá. Tído yuꞌú ra̱, chi̱ ndidaá kúú vá ña̱yuu ñoó ni̱ naá iní seídóꞌo na ña̱ dánaꞌa̱ Jesús.