Search form

San Marcos 11:2

2ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ ñoo lóꞌo̱ nákaa̱ chí noo̱ káa. Tá ni̱ saa̱ ndo̱ ni̱ ku̱ꞌu ndó káa, dá naniꞌi̱ ndo̱ noo̱ ndíko̱ iin burro, kirí ko̱ ñáꞌa̱ kandodó ná. Tá ni̱ na̱níꞌi̱ ndo̱ rí, dá ndaxí ndó ri̱ kandaka ndó kii ndó.