Search form

San Marcos 11:21

21Dá ni̱ ndu̱sáa̱ ini Pedro ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín yíto̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Maestro, káa chi̱, ta̱ño̱ꞌó, kirá ni̱ da̱tái̱ chiꞌan mií ní káa, ni̱ ichi̱ va rá.