Search form

San Marcos 11:24

24Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n ña̱ ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ Ndios, ta kándeé káꞌano ini ndo̱ ná, ta kúú niꞌi̱ ndisa va ndóa̱n.