Search form

San Marcos 11:25

25Tído tá tein káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios, kuꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ ña̱yuu naá táꞌan xíꞌín ndó, dá kía̱n nda̱ tatá ndo̱ Ndios, na̱ ió induú, ki̱ꞌo káꞌano taꞌani ini na̱ sa̱ꞌá kua̱chi mií ndó.