Search form

San Marcos 11:27

Yóꞌo ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo Jesús ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ná

27Dá ni̱ ka̱sáa̱ tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoo Jerusalén. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná xíonoo na noo̱ íin veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo.