Search form

San Marcos 11:28

28Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Jesús:

―¿Ndá choon néꞌe ní ña̱ nákaa̱ ní kée ní diꞌa? Ta, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon yóꞌo noo̱ ní ña̱ kee nía̱n? ―kaá ra̱.