Search form

San Marcos 11:3

3Tá ndáa na̱ ndáto̱ꞌón ñáá: “¿Ndiva̱ꞌa ndáxí ndó ri̱?”, dá kaa ndo̱ xíꞌín ná: “Dá chi̱ xínñóꞌó satoꞌo ndu̱ rí, ndiꞌi daá, dá tandaꞌá ná ndu̱ kii ndu ndaka ndu ri̱”, kaa ndo̱ ―ka̱á Jesús xíꞌín rá.