Search form

San Marcos 11:30

30¿Ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan ña̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu? ¿Á Ndios ni̱ xi̱ꞌoan, o ta̱a? Kaꞌa̱n ndo̱ ná kande̱ꞌá ―kaá na̱.