Search form

San Marcos 11:32

32Tído, o̱ kúu taꞌon kaa yo̱ ña̱ ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ñaá.

Dión ni̱ kaa ra̱, chi̱ yuꞌú ra̱ kée ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Chi̱ ndidaá vá no̱ón kándísa ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa Juan ni̱ sa̱ kuu iin profeta ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ni̱ kii.