Search form

San Marcos 11:33

33Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Ko̱ náꞌá taꞌon nduꞌu̱ ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ta ni yuꞌu̱ o̱ kásto̱ꞌon taꞌon xíꞌín ndó ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í ña̱ kéei ndidaá ña̱ yóꞌo ―kaá na̱.