Search form

San Marcos 11:9

9Ta ña̱yuu xió no̱ó kuaꞌa̱n noo̱ Jesús xíꞌín ña̱yuu tákuei ve̱i chí sata̱ ná ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ná:

―¡Ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó! ¡Na̱ káꞌano kúú na̱ yóꞌo, chi̱ ve̱i na xíꞌín choon satoꞌo yo̱ Ndios!