Search form

San Marcos 13:11

11Tído, tá ndáka na ndo̱ꞌó ni̱ saa̱ na̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo na no̱ó ta̱ néꞌe choon, o̱ sa̱ ndíꞌi ini ndo̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱, ta o̱ sa̱ nákani ini ndo̱. Sa̱va̱ꞌa to̱ꞌon niꞌi̱ ndo̱ noo̱ Ndios, ño̱ó oon va kía̱n kaꞌa̱n ndo̱. Chi̱ o̱ du̱ú mií taꞌon ndó kaꞌa̱n. Espíritu ii̱ Ndios va kúú na̱ kaꞌa̱n.