Search form

San Marcos 13:12

12’Ta iin ñani naki̱ꞌo ra ñani mií rá no̱ó ta̱ néꞌe choon, dá kaꞌání ñaá rá. Ta dión taꞌani kee na̱ kúú tatá xíꞌín de̱ꞌe ra. Ta ndakuei taꞌani dao de̱ꞌe na̱á ra̱ xíꞌín tatá ra̱, dá kaꞌání ñaá rá.