Search form

San Marcos 13:13

13Chi̱ kasáꞌá koni uꞌu̱ ndidaá ña̱yuu ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. Tído ndidaá na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ sa̱ ndita ndaa̱ xíꞌíi̱n nda̱ noo̱ ndíꞌí kuií, no̱ón kúú na̱ niꞌi̱ ña̱ ka̱ki na.