Search form

San Marcos 13:2

2Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ñóchí nda̱ꞌo káa veꞌe ño̱ꞌo káꞌano káa, xinóo̱n? Tído kanaꞌón ña̱ ni iin tóꞌón yuu̱ káa o̱ kándo̱o kandodó táꞌan, chi̱ koon ndiꞌi vaan ―kaá na̱.