Search form

San Marcos 13:24

Diꞌa koo, dá nandió ko̱o tuku Jesús kii na ñayuú yóꞌo

24Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

―Tein kuu̱ dáá ñóó, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ io ta̱ndóꞌó káꞌano ñoó, dá nakuiin naá ndi̱ndii, ta ni yoo̱ ka̱ o̱ tóo̱n.