Search form

San Marcos 13:3

Kásto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án koo, dá naá ñayuú yóꞌo

3Dá ni̱ sa̱ ko̱o Jesús ndi̱ka yúku̱ naní Olivos chí xoo noo̱ túu íin veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón xoo ñaá Pedro xíꞌín Jacobo xíꞌín Juan xíꞌín Andrés: