Search form

San Marcos 13:32

32’Tído ni ko̱ íin taꞌon náꞌá ndá kuu̱ kakian, o ndá hora kooan, ta ni ángel ndéi induú ko̱ náꞌá, ta ni na̱ kúú de̱ꞌe Ndios ko̱ náꞌá, chi̱ iin tóꞌón dini̱ míí vá tatá Ndios kúú na̱ náꞌá.